O mnie

kasia_konferencjaEdukacja
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych - magister psychologii (2000r.) - specjalność kliniczna dorosłego oraz wychowawcza i kliniczna dziecka
 • Studium Psychoterapii Integratywnej SPCh w Warszawie
 • Certyfikat psychoterapeuty (certyfikat nr 50 - http://www.spch.pl/?page_id=476)
 • Szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej - dr n. med. Agnieszka Popiel (PTTPB)
 • Kurs terapii par i małżeństw w podejściu systemowym - Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii
 • Specjalistyczny warsztat - Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna i Nasi Pacjenci z Lękiem - Josette ten Have-de Labije
 • III Podlaska Konferencja Psychoterapeutyczna - Jon Fredericskon - Intensive Short Term Dynamic Psychoterapy (ISTDP Institute)
 • Specjalistyczne warsztaty psychoterapeutyczne "Sens życia i wartości duchowe w psychoterapii" - Koncepcja tendencji "ku" w ujęciu prof. K. Popielskiego. Elementy logoterapii Frankla - prof. dr hab. Kazimierz Popielski KUL
 • Konferencja i warsztat dla psychoterapeutów "Najnowsze osiągnięcia w terapii zaburzeń płciowości i relacji u kobiet" - dr Janelle Halmann
 • Szkolenie specjalistyczne "Diagnoza i prognoza terapii w oparciu o koncepcje pracy z ciałem" - mgr Zofia Pierzchała (IIPG - Kraków)
 • Sympozjum Instytutu Psychoanalitycznego "Pasja i rozum" - Ana Paulina Sauma, Ignes Sodre, Dawid Bell, Bob Hinshelwood, Pere Bea Torras, Izabella Gogolewska
 • Sympozjum "Nadużycia seksualne wobec dzieci. Spojrzenie interdyscyplinarne" - o. dr J. Żak, dr E. Kusz, dr J. Nawrot, K. Szarzała, I. Miętkiewicz
 • Konferencja "Aby byli jedno - przegląd techniczny małżeństwa" - Marcin Gajda (ChTI)
 • Warsztat nt. przemocy i zaniedbania w rodzinie oraz straty dziecka w okresie okołoporodowym - dr n. med. Witold Simon (NEST)
 • Szkolenia - "Bibliodrama" - ks. prof. dr hab. R. Jaworski,
 • Szkolenia - "Psychodrama" - ks. dr K. Grzywocz
 • Kurs podstawowy terapii metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - prof. dr hab. M. Bogdanowicz
 • Kurs Pedagogiczny, Kurs dla wykładowców
 • wykłady, konferencje i szkolenia z zakresu psychoterapii integratywnej, z metod wychowania (Szkoła dla Rodziców), komunikacji interpersonalnej, seksualności, rozwoju relacji w małżeństwie, szkolenie antyterrorystyczne
Superwizje
 • Superwizje grupowe - dr Maria Rogiewicz - superwizor PTPsychologicznego i PTPsychiatrycznego oraz podczas różnorodnych specjalistycznych warsztatów dla psychoterapeutów
 • Grupa Balinta - dr Ireneusz Kaflik, mgr Joanna Cherek - Kowalewska i lek. med. Wojciech Kowalewski
 • Superwizje indywidualne (regularnie od 2003r.) - mgr Marzena Niewczas - superwizor SPCh i Gestalt
Doświadczenie zawodowe
 • psychoterapia, konsultacje psychologiczne (od 2003r. - w prywatnym gabinecie w Rumi oraz w SPCh O/G)
 • kierownik w Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh O/G (od 2010 do 2014r.)
 • współpraca ze szkołami (m.in. z SG i SLO w Rumi), przedszkolami (obecnie z Przedszkolem Sióstr Salezjanek)
 • praca w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym
 • współpraca z firmami szkoleniowymi
 • prowadzenie grup wsparcia, szkoleń, warsztatów, wykładów, konferencji
 • praca w ośrodku dla niepełnosprawnych
 • organizacja i prowadzenie konferencji, warsztatów, katechez dla osób duchownych, świeckich, a w szczególności dla małżeństw, narzeczonych - tematyka związana z integralnym rozwojem (ciało - psychika - duch)

Formy terapii

Formy indywidualnej pracy psychologicznej:

psychoterapia indywidualna integratywna krótko i długoterminowa

psychoterapia rodzin

psychoterapia małżeństw

konsultacje psychologiczne

diagnoza

 
 

 

Szkolenia

Tematyka warsztatów, szkoleń, konferencji, rekolekcji:

 • konferencje, wykłady i warsztaty dla małżeństw - tematyka związana z integralnym rozwojem, budowaniem więzi w trzech sferach - ciała, psychiki i ducha; obszarem mojego szczególnego zainteresownia jest integrowanie psychologii, seksuologii, teologii - szczególnie teologii ciała Jana Pawła II oraz teologii zaślubin, a także tematów związanych z duchowością małżeńską
 • szkolenia i warsztaty dotyczące problematyki właściwego obrazu siebie, motywacji, osobowości i temperamentu, seksualności, radzenia sobie ze stresem, stawiania celów, planowania, zarządzania czasem
 • warsztaty kształtujące umiejętności interpersonalne - asertywność, komunikacja, rozpoznawanie emocji, potrzeb, empatia, zarządzanie przekazem werbalnym i niewerbalnym, rozwiązywanie konfliktów
 • warsztaty tematyczne i konferencje na rekolekcjach dla osób świeckich i duchownych
 • treningi twórczego myślenia, warsztaty integracyjne, warsztaty tematyczne dla młodzieży

Możliwe jest przygotowanie szkolenia, wykładu zgodnie z życzeniem klienta

 

Kontakt

 

Katarzyna Nowicka
telefon: +48 601053818

Rejestracja telefoniczna - we wtorki od godz.15-17,
a codziennie poprzez sms lub mail - w wolnej chwili skontaktuję się lub podam proponowany termin wizyty. 

Ze względu na dużą ilość prowadzonych sesji psychoterapii rzadko mam możliwość odbierania telefonów, oddzwaniam w możliwie najszybszym czasie, nie zawsze tego samego dnia - proszę o wyrozumiałość.

Na psychoterapię aktualnie brak wolnych miejsc, najszybsze terminy będą w godzinach przedpołudniowych.
Okres oczekiwania na psychoterapię w godzinach popołudniowych (po g.16.00) - kilka miesięcy - według kolejności zapisów.  

 

Wolne miejsca na psychoterapię, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne lub mediacje u innych specjalistów - szczegóły w zakładce "współpraca".

 

Gabinet
Rumia,  ul. Jakuba Wejhera 5/3

 

Formularz kontaktowy

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wiadomość

Współpraca

Agnieszka Labuda Agnieszka

Jestem  absolwentką psychologii (ścieżka psychologia kliniczna człowieka dorosłego i psychologia dzieci i młodzieży) oraz pedagogiki (specjalizacja opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Współpracuję ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich. Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, w którym kształcę się w zakresie terapii systemowej. Jestem biegłym sądowym w zakresie psychologii. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz z młodzieżą z różnych środowisk wychowawczych oraz z osobami dorosłymi.

W ramach swojej pracy prowadzę terapię indywidualną i rodzinną, w tym diagnozę systemu rodzinnego, ustalanie programu wychowawczego dla dziecka, również w sytuacjach konfliktu małżeńskiego, konsultacje i poradnictwo psychologiczne.

Tel.:  572 630 720 agnieszkal.psycholog@gmail.com  
    Grażyna Wójcik

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz zajmuję się problematyką relacji międzyosobowych. Udzielam konsultacji w Centrum Pomocy Psychologicznej w Gdyni oraz w Punkcie Konsultacyjnym w Rumi.

Jestem absolwentką Podyplomowego Studium Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o kierunku: Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień.

Ukończyłam Studium Psychoterapii Integratywnej SPCh w Warszawie.

Mam doświadczenie pracy jako wolontariusz w Puckim Hospicjum. Współpracuję ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich oddział Gdańsk.

Tel. : 512 595 945 grazyna.wojcik005@gmail.com     Więcej na stronie - www.grazynawojcik.com  
  Anna Bialik Mediator, doradca psychologiczny, psychoterapeuta małżeństw, w trakcie szkolenia z psychoterapii integratywnej Więcej informacji na stronie - http://mediacjeplus.pl/  
    Anna SaletraAniaS Jestem psychologiem, pedagogiem, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień (nr 391), psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w procesie certyfikacji, psychoonkologiem w procesie kształcenia. Od kilkunastu lat pracuję psychoterapeutycznie z osobami doświadczającymi osobistych problemów, związanych zarówno z bieżącą sytuacją, jak i z problemami wynikającymi z historii życia. Mam szerokie doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi, ich rodzinami (małżonkami, partnerami, dziećmi, osobami z tzw. syndromem DDA i DDD) zarówno w kontakcie indywidualnym, jak i grupowym. Moim szczególnym zainteresowaniem jest praca z osobami starszymi i u kresu życia oraz z ich rodzinami. Moje doświadczenia zawodowe są związane z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym ("Srebrzysko") w Gdańsku. Obecnie pracuję w Puckim Hospicjum. Tel. 693 176 532 anna.saletra@wp.pl  
  Dominika Rączkowska21-1 Z wykształcenia jestem psychologiem (psychologia kliniczna dorosłego) i pedagogiem (pedagogika społeczna: praca socjalna i opiekuńczo - wychowawcza). Od sześciu lat pracuję w szkole podstawowej jako psycholog szkolny. Ukończyłam także dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne oraz półtoraroczny kurs Psychotraumatologii Praktycznej organizowany przez Pomorski Ośrodek Psychotraumatologii w Gdańsku. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoją pracę poddaję superwizji. tel. 508 420 056

Linki

www.reha-just.pl

Rehabilitacja i masaż leczniczy www.reha-just.pl

www.spch.pl

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich oddział Warszawa www.spch.pl

www.spch-gdansk.pl

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich oddział Gdańsk www.spch-gdansk.pl

stacks_image_138

Szansa Spotkania www.szansaspotkania.pl

www.komuniamalzenstw.pl

Komunia Małżeństw www.komuniamalzenstw.pl